De 'hele' school groeit!

Toekomstgericht onderwijs

in een notendop

Het onderwijs van de toekomst is gebaseerd op een holistische, integrale visie.

We zien kinderen als volwaardige mensen, en we zien mensen als onderdelen van een groter geheel. Samen met de dieren en planten maken we onlosmakelijk deel uit van de natuur, de aarde, het zonnestelsel, het universum. We zijn allemaal uniek en allemaal verbonden. In een druppel water bevindt zich de hele oceaan. Met onze woorden en daden beïnvloeden we alles wat leeft. Het uitgangspunt is: alles is één.

Wat betekent dit voor de onderwijspraktijk?

Ieder onderdeel van dat grote geheel is goed zoals het is. Elke geboorte is een wonder. Ieder kind is een uniek mens in wording. We dragen allemaal stukken pijn en niemand is volmaakt, maar in essentie zijn we 'heel'. We zijn allemaal onderweg, we zijn allemaal leraar en leerling.

 

Bij het onderwijs van de toekomst gaan we ervan uit dat alles wat leeft groeit en verandert. Vanzelf en vanuit zichzelf.

Verandering is de enige constante. Als je naar de natuur kijkt, zie je dat alles transformeert, evolueert. Kijk maar naar de seizoenen, denk aan een baby in de buik, een lichaam dat herstelt. Continue vernieuwing, aanpassing en verbetering zit in onze natuur. Alles dat leeft groeit, van binnen naar buiten.

Wat betekent dit voor de onderwijspraktijk?

Leren is niets anders dan veranderen. Je verdiept je ergens in en – aha! – plotseling begrijp je iets dat je eerst nog niet begreep. Of je krijgt een nieuwe vaardigheid onder de knie, doordat je uitprobeerde wat wel en niet werkte. In die zin is leren een individueel proces. Wat niet wegneemt dat we ook heel veel leren van elkaar.

Omdat we dit weten, hoeven we het 'leren' niet op te leggen. In feite hoeven we het ook niet te controleren en documenteren. We geven het de ruimte!

Onderwijs is de krachtigste manier om de 

wereld te verbeteren. Laten we onze kinderen

in staat stellen hierin actief bij te dragen!

 

We gaan ervan uit dat:

een kind een volwaardig mens is, dat recht

heeft op AUTONOMIE

 

we allemaal verlangen naar VERBINDING,

met onszelf, de ander en de wereld

 

kennis en vaardigheden ons helpen om ons

te manifesteren: COMPETENTIE


Inspiratieworkshop

Meer weten? Zelf aan de slag? Boek nu (tijdelijk kosteloos) een inspiratieworkshop!


Ieder kind volop de ruimte

Onderwijs waarbij we uitgaan van verbinding, autonomie en competentie geeft ieder kind volop de ruimte om zich op eigen wijze te ontplooien. Bovendien bewijzen we zo ook onze planeet (en al haar bewoners) een grote dienst, want onderwijs is (in potentie) de beste manier om de wereld te verbeteren. 

Verbinding > ik ervaar empathie en verbinding > ik zie jou met mijn open hart > wijsheid (heelheid*)

Autonomie > ik ben uniek en gewenst > ik vertrouw op mijn intuïtie > authenticiteit (zelfsturing*)

Competentie > ik ben nieuwsgierig en onderzoekend > ik kijk om me heen met een open mind > groeimindset (evolutief doel*)

cocreatie
PDF – 22,1 KB 521 downloads

* De begrippen heelheid, zelfsturing en 'evolutief doel' vormen de leidraad binnen cyane organisaties, volgens Frederic Laloux (Reinventing Organizations).

Verbinding, autonomie en competentie zijn algemeen erkende psychologische basisbehoeften, en zijn volgens onderwijsonderzoekers Decy & Ryan noodzakelijke voorwaarden voor (leren vanuit) intrinsieke motivatie.

Bij het uitwerken van mijn visie in het door mij ontwikkelde onderwijsmodel heb ik me daarnaast laten inspireren door o.a. Socrates, Albert Einstein, Ken Robinson, Stephen Covey, Céline Alvarez, Jan Bommerez en vele anderen.