Wij zijn de verandering!

Heb jij 'm al gehoord? Die stem van binnen die fluistert...

dat alles in je leven een spiegel is van wat er in jou leeft.

Dat hoe jij de wereld ervaart, bepaald wordt door hoe je kijkt.

En dat de wereld om je heen zal veranderen als jij verandert.

Het is echt waar - wij scheppen onze eigen werkelijkheid.

Wij zijn de verandering.

 

Besef je wat een vrijheid dat geeft? En wat een verantwoordelijkheid...

We zijn verbonden met het veld van alle mogelijkheden. We zijn vrij om te kiezen wat we willen ervaren. We zijn vrij om alle patronen, systemen en overtuigingen die ons klein en gevangen houden te ontmantelen. We zijn vrij om de toekomst waar we van dromen ZELF te gaan scheppen. Samen.

Vrije ruimte

Het is mijn droom om het onderwijssysteem te hervormen. Ik voel me diep verbonden met alle mensen die dezelfde droom hebben. Ik voel me diep gesteund in het besef dat we in ons hart allemaal hetzelfde willen. In de kern. We willen leven vanuit liefde. We willen spelen, we willen helen. We willen samen – in vreugde en vertrouwen – kinderen de ruimte geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Laat het onderwijs een veilige speeltuin zijn, waarin we allemaal kunnen leren. In verbinding met onszelf en elkaar. 

Dat is niet onmogelijk. Ik weet dat het kan en ik voel zo'n sterke innerlijke roep dat mijn leven zinloos zou zijn als ik me hier niet aan zou wijden. Ik weet dat het mogelijk is, omdat ik weet dat het systeem in ons zit. En ik weet en ervaar dat we ons stapje voor stapje uit het web kunnen bevrijden. We hebben een vrije keuze, een vrije ruimte, een vrije wil. Hoe mooi is het dat de oorspronkelijke betekenis van school, scola, betekent: vrije tijd, vrije ruimte. Laten we die betekenis weer terugbrengen. 

Ga mee op reis!

Sluit je aan bij de beweging. Kom in actie, kom uit je schulp! Samen kunnen we de reis naar binnen maken en weer naar buiten, samen kunnen we het onderwijs van onze dromen waarmaken. Het IS al begonnen en ieder moment kun je er opnieuw voor kiezen. Jij bent degene op wie je altijd hebt gewacht. Jij bent de verandering.

Durf je het aan – de volle verantwoordelijkheid nemen voor jouw deel? Wetend dat je nooit alleen zult zijn, dat er altijd hulp is, dat alles wat je nodig zult hebben er zal zijn. Samen kunnen we dit. Ga je mee?