De hele school

De hele school is de school van mijn dromen. Het is de school waar ik als klein meisje naartoe had willen gaan. De hele school is een plek die nog niet bestaat in de fysieke wereld. Ze bestaat in mij. Ze is door mij heen aan het ontstaan.

Ik gun alle kinderen van de aarde zo'n school. Een helende school.

Op deze school wordt je nergens toe gedwongen, je wordt niet vergeleken met een ander en je wordt niet afgerekend op resultaat.

Op deze school ben jij, op ieder moment, helemaal goed zoals je bent. Je hoeft niets te verdienen of bewijzen.

Je mag er zijn – met alles. Precies zoals je bent.

Van daaruit krijg je alle ruimte om te groeien en bloeien, far beyond our wildest dreams.


De bedoeling: wees als een kind...

 

De bedoeling van de hele school is om de wereld te helen, door de uniciteit, wijsheid en puurheid die de kinderen in zich hebben intact te laten, zodat zij deze in de wereld kunnen brengen. Gedurende het leerproces dat wij volwassenen hierbij zullen doorlopen helen we ook onszelf. Zo zullen we samen de nieuwe aarde tot stand brengen.


De principes

 

Vrijheid

We zijn allemaal uniek en helemaal vrij. We respecteren de vrije wil van de ander. Al ons handelen, dus ook het leren, vindt plaats vanuit intrinsieke motivatie. Er is geen verplicht curriculum en er vindt geen gedwongen kennisoverdracht plaats.

 

Gelijkheid

Kinderen en volwassenen zijn volkomen gelijkwaardig. We zijn allemaal leraar en leerling, vrij van hiërarchie.

 

Verbondenheid

We leven in verbinding met onszelf en onze omgeving. We nemen onze plek in en zijn bereid onszelf in te brengen, ons kwetsbaar op te stellen en mee te doen. We reiken uit als we hulp nodig hebben. Onze keuzes komen voort vanuit ons hart. Samen zijn we verantwoordelijk voor het geheel. 

 


Ruimte geven

De hele school wil kinderen ruimte geven. Ruimte voor de natuurlijke beweging van binnenuit. Leven en leren vindt hier plaats van binnenuit. Uit eigen beweging en zeker ook samen! Altijd voortkomend uit de vrije wil, in verbinding met ieders zuivere gevoel. Het innerlijk kompas bepaalt de route.

Stilteruimte

De hele school bestaat uit verschillende ruimten, met elk een eigen bedoeling. In de meest ideale situatie heeft de school een ronde vorm, waarbij er in het centrum een stilteruimte is. Dit is het eerste domein, en het enige domein waar mensen niet actief bezig zijn. Dit is de plek om tot jezelf te komen, te verbinden met de stilte of de bron. Ik zie een boom, ik zie water, het is een patio, een deels overdekte ronde binnentuin. Alle kinderen en volwassenen kunnen deze plek opzoeken, wanneer ze die behoefte voelen.

Ruimte voor expressie

hch

Op de hele school wordt vraaggestuurd gewerkt, er is in principe geen aanbod.

Natuurlijk kan het leuk, zinvol of leerzaam zijn om kinderen iets aan te bieden, maar de natuurlijke beweging die vanuit het kind zelf ontstaat, waarin het de wereld op eigen tijd en naar eigen inzicht wil verkennen... de impuls waarmee het zelf iets aan die wereld wil toevoegen, waarbij het in interactie gaat met een ander levend wezen, een idee of een object, vanuit intrinsieke motivatie.... die wordt verstoord.

Wanneer we kinderen iets willen leren, nemen we hen juist iets af. Iets heel wezenlijks, dat uiteindelijk wellicht waardevoller is dan alles wat wij er met onze goede bedoelingen in zouden willen stoppen. Want we doen het uit liefde!

Met aanbod bedoel ik regulier lesaanbod, voorgestructureerde activiteiten en  vermaak als games en filmpjes.

 

Het gebouw als metafoor. Ik zie voor me dat er in de toekomst prachtige gebouwen ontworpen zullen worden, vol heilige geometrie, die de bedoeling van de hele school ondersteunen. Tot die tijd kunnen we deze omschrijvingen zien als metaforen. De filosofie van de hele school kan in vele vormen worden toegepast, ook bij minder ideale uiterlijke omstandigheden.


Wil jij dit ook?

Let me know! Samen kunnen we onze gedeelde dromen realiseren.